Artboard 1Artboard 1Artboard 1Artboard 1
Back to previous page

Kirurgikurs introduktion implantat

 - 

Arvid Wallgrens backe 20, Biotech Center,
Göteborg, Sverige

Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer och får god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper.

Speakers

Refreshments

Kaffepaus x 2 och lunch, dag 1 och dag 2

Dates

 - 

Price

8 000 exkl.moms

Downloads