Torna alla pagina precedente.

Kirurgikurs introduktion implantat

 - 

Arvid Wallgrens backe 20, Biotech Center,
Göteborg, Sverige

Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer och får god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper.

Relatori

Coffe break

Kaffepaus x 2 och lunch, dag 1 och dag 2

Data

 - 

Fee di iscrizione

8 000 exkl.moms

Downloads