Overdenture (3)

Läkdistanser

Neoss erbjuder ett omfattande utbud av läkdistanser. Med den täcker vi i stort sett alla kliniska situationer med fokus på läkning av mjukvävnad.

Utbud av Läkdistanser

PEEK Läkdistanser

Vårt materialval för Neoss Låkdistanser har varit vävnadsvänligt PEEK i över 10 år. PEEK har upprepade gånger visat imponerande interaktion med mjukvävnad och behåller därmed enastående nivåer av mjuk- och benvävnad runt Neoss-implantat. För användarvänlighet tillhandahåller vi alltid två läkdistanser med olika höjder med varje implantatkit.

Titanium Läkdistanser

Vi erbjuder även Läkdistanser i titanium i fem olika höjder. Dessa är lämpliga vid behandling i de fall där det finns tjock mjukvävnad.

Ta del av de senaste nyheterna från Neoss, live webinarier, nya produkter och mycket mer!

Rectangle 130 (2) (1)
Har ni frågor om

Läkdistanser