Edge 1375x970.

Neoss ProActive® Edge

Enastående primär stabilitet

Neoss ProActive Edge implantatet är designat för att säkerställa förutsägbar stabilitet i en mängd olika bentätheter. Detta gör det möjligt att tillgodose ett brett spektrum av kliniska situationer, inklusive mer avancerade fall.

Tack vare designen och det förenklade borrprotokoll kommer det i de flesta fall endast behövas 1-2 borr för att placera implantatet.

Varför använda Neoss ProActive® Edge

Uppnå enastående primär stabilitet

Neoss ProActive Edge implantatet har marknadsledande lastbärande egenskaper*. Gängan och stigningsprofilen är designad för maximal ben-till-gänga-kontakt och ger i kombination med den avsmalnande kroppen omedelbar feedback.

Förenklat borrprotokoll med 1-2 borrar

Implantat- och gängdesignen matchas direkt med spiralborrarna för ultimat lättanvändning. I de flesta fall krävs endast en eller två Neoss-borrar för att placera implantatet.

Optimerad för minimal ben borttagning

Tack vare kombinationen av implantat designen och borrprotokollet säkerställer det maximalt bevarande av ursprungligt ben och enastående primär stabilitet. Denna innovativa lösning är designad för minskade läkningstider och ökad patientkomfort.

Förtroende för utmanande kliniska fall

Expertteknik i kombination med dess skräddarsydda borrprotokoll säkerställer säker implantatplacering i utmanande kliniska fall och ger ett förutsägbart insättningsmoment.

Lika eller bättre än premium marknadsledarna

I en vitro-studie visade Neoss ProActive Edge liknande eller bättre primär stabilitet än två andra liknande och kommersiellt tillgängliga premium implantat varumärken. Read more.

Erfarenhet är viktigt; resultat från dina kollegor

Om du vill veta mer om hur Neoss ProActive® Edge implantatet kan förbättra din dagliga praktik, klicka här för att läsa Neoss ProActive Edge Implant Ambassador Program och se de kliniska resultaten.

Användarstatistik

94 %
bedömde primär stabilitet som bättre än förväntat eller som förväntat
76 %
av implantaten placerades med 2 eller färre borrar
96 %
bedömd övergripande hantering som utmärkt eller bra

Neoss ProActive ytan

Neoss ProActive-ytan har visat snabbare och starkare osseointegration jämfört med en blästrad implantatyta i in vivo-studier.1

Ytan uppnås genom att man utsätta det kommersiellt rena titanimplantatet för en flerstegs blästring, etsning och superhydrofilicitet behandling, vilket gör att implantatet kan uppnå en hög nivå av vätbarhet. Som ett resultat har Neoss ProActive Implants en superhydrofil yta.

Den grövre ytan på den gängade implantatkroppen stimulerar ben att bildas snabbare och med större styrka vid implantatytan, vilket möjliggör tidigare laddningsprotokoll. Neoss ProActive produktionsprocess och förpackning minimerar det redan låga kolinnehållet på ytan, vilket maximerar ytenergin.

Group 53

8-2

 

Nytt Sortiment

Valet är ditt

Med oss kan du välja det implantatpaket du vill ha till de läkningsalternativ du föredrar.

  • Neoss ProActive Edge med täckskruv är optimal för fall med direktbelastning. Implantatkitet innehåller implantat och täckskruv.
  • Neoss ProActive Edge-kitet är ett perfekt val när du vill vara flexibel med flera alternativ. Implantatkit innehåller implantat, täckskruv, läkdistanser i PEEK i två olika storlekar och läkdistansskruv.

Ta del av de senaste nyheterna från Neoss, live webinarier, nya produkter och mycket mer!

"Borrprotokollet är mycket effektivt och implantatet placeras smidigt i osteotomin."

Ladda ner

Ladda ner

Rectangle 130 (2) (1)
Har du några frågor om

Neoss ProActive® Edge

notes
  1. Gottlow J & Sennerby L, 2010. ‘Influence of surface and implant design on stability of five commercial titanium implants. A Biomedical study in the rabbit’, AO Meeting, Post 83
  2. Renouard F, Nisand D. Short implants in the severely resorbed maxilla: a 2-year retrospective clinical study. Clin Implant Dent Relat Res. 2005;7 Suppl 1:S104–10.
  3. Meredith N; A review of implant design, geometry and placement. Appl Osseointgrated Res 2008 6 pp 6–12.