Wide 1375x970

Neoss ProActive® Wide

hjälpar dig med svåra fall

De breda implantat kan ge ytterligare möjligheter i utmanande fall, såsom extraktionsställen, sinusgolvhöjder och mjukt ben, jämfört med smala implantat. De kan också fungera som räddningsimplantat när initial stabilitet inte uppnås med ett smalare implantat.

Neoss ProActive ytan

Neoss ProActive-ytan har visat snabbare och starkare osseointegration jämfört med en blästrad implantatyta i in vivo-studier.1

Ytan uppnås genom att man utsätta det kommersiellt rena titanimplantatet för en flerstegs blästring, etsning och superhydrofilicitet behandling, vilket gör att implantatet kan uppnå en hög nivå av vätbarhet. Som ett resultat har Neoss ProActive Implants en superhydrofil yta.

Den grövre ytan på den gängade implantatkroppen stimulerar ben att bildas snabbare och med större styrka vid implantatytan, vilket möjliggör tidigare laddningsprotokoll. Neoss ProActive produktionsprocess och förpackning minimerar det redan låga kolinnehållet på ytan, vilket maximerar ytenergin.

Group 53

Ta del av de senaste nyheterna från Neoss, live webinarier, nya produkter och mycket mer!

Rectangle 130 (2) (1)
Har du några frågor om

Neoss ProActive® Wide

Notes

1. Gottlow J & Sennerby L, 2010. ‘Influence of surface and implant design on stability of five commercial titanium implants. A Biomedical study in the rabbit’, AO Meeting, Post 83
2. Renouard F, Nisand D. Short implants in the severely resorbed maxilla: a 2-year retrospective clinical study. Clin Implant Dent Relat Res. 2005;7 Suppl 1:S104–10. 3. Meredith N; A review of implant design, geometry and placement. Appl Osseointgrated Res 2008 6 pp 6–12.