website the graft image

THE Graft™

Kliniskt bevisat naturligt bensubstitut

Varför använda THE Graft™

Säkert och rent

Säkerhet och renhet är en viktig fråga när man använder ett biomaterial. Tack vare den mycket effektiva patenterade tillverkningsprocessen är THE Graft praktiskt taget fri från alla organiska komponenter som kan vara potentiella orsaker till infektion eller immunreaktion.2

Ökad biokompatibilitet

Kombinationen av porcine ursprunget med den höga renhetsnivån möjliggör förutsägbar bentillväxt utan att riskera en immunogen reaktion. I en in vitro-studie visades THE Graft uppmuntra cellvidhäftning i samma utsträckning som den jämförda DBBM (Deproteinized bovin bone matrix) och erbjuder därför optimala förhållanden för vital celltillväxt.

Mer porositet

Den höga porositeten hos THE Graft innebär en snabbare absorption av vätskor (t.ex. blod) jämfört med DBBM. Detta underlättar inte bara appliceringen av materialet utan leder också till tidig ombyggnad och förbättrad klinisk prestanda.

Högre hydrofilicitet

THE Graft har visat sig ha högre vätbarhet än jämförda xenotransplantat.5 Vätbarhet är viktig för vidhäftning, tillväxt och profilering för olika typer av celler inklusive osteoblaster.

Ta del av de senaste nyheterna från Neoss, live webinarier, nya produkter och mycket mer!

Ladda ner

Ladda ner

Rectangle 130 (2) (1)
HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM

THE Graft™

Notes

1. Lee JS, Cha JK, Kim CS. Alveolar ridge regeneration of damaged extraction sockets using deproteinized porcine versus bovine bone minerals: a randomized clinical trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2018;20(5):729-37. 2. Lee JH, Yi GS, Lee JW, Kim DJ. Physicochemical characterization of porcine bone-derived grafting material and comparison with bovine xenografts for dental applications. J Periodontal Implant Sci. 2017;47(6):388-401. 3. Figueiredo MJ, Fernando A, Martins G, Freitas J, Judas F, Figueiredo H. Effect of the calcination temperature on the composition and microstructure of hydroxyapatite derived from human and animal bone. Ceramics Int. 2010;36(8):2383-93. 4. Renders GA, Mulder L, van Ruijven LJ, van Eijden TM. Porosity of human mandibular condylar bone. J Anat. 2007;210(3):239-248. 5. Go A, Kim SE, Shim KM, Lee SM, Choi SH, Son JS, Kang SS. Osteogenic effect of low-temperature-heated porcine bone particles in a rat calvarial defect model. J Biomed Mater Res A. 2014;102(10):3609-17